תקנון CubiCal

 1. ברוכים הבאים לאתר הבית של חברת CubiCal בע"מ.
 2. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של CubiCal וכן את התנאים לרכישה בחניות המופעלות על ידי CubiCal ברחבי הארץ ( להלן "התקנון" ( היפר קישור) או תנאי השימוש ( היפר קישור ) או תנאי הרכישה ).
 3. הצפייה והשימוש והרכישה באתר והן בחניות CubiCal כפופים לכל הוראות התקנות והוראות כל דין.
 4. המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.
 5. CubiCal רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.
 6. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא רבים לפי העניין ולהיפך.
 7. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.
 8. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו.
 9. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.
 10. בכל מקום בו רשום CubiCal הכוונה היא לרבות מפעילי אתר אינטרנט, הצוותים בחניות וכל מי מטעמה.

 

תנאי הרכישה באתר CubiCal

 1. ככלל, רכישות המבוצעות באתר CubiCal מתבצעות באמצעות CubiCal  בע"מ ( להוסיף ח.פ ) ואשר פרטיה מפורטים בסיפא לתקון זה.
 2. במקרים שונים, יתכן כי המוצר יסופק בפועל מאחת מהחברות האחרות אשר עובדות בשיתוף פעולה עם חברת CubiCal ופרטי החברה יימסרו על גבי חשבונית רכישה או במסמך אחר אשר ישלח ללקוח מיד בתום הרכישה.
 3. התנאים המופיעים בתקנון זה ו\או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.
 4. הזמנה באמצעות האינטרנט: ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה ( לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר ). לאחר בדיקת ההזמנה על ידי חברת CubiCal תשלח אליו הודעה ו\או מייל המאשרים את קיום ההזמנה. במקרים בהם יעלה הצורך, יצור קשר נציג מטעם חברת CubiCal.  ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה.
 5. טעות קולמוס- פורסם מחיר גבוה או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג או פורסם מוצר שלא קיים עוד, וזאת עקב טעות או תקלה תהיה CubiCal ראשית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם התקבלה תשלום הרוכש יקבל החזק כספי באופן מיידי.
 6. משלוחים על הבית: חברה מספקת שירות של משלוחים על הבית. השרות מוענק לכל הארץ, אולם תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות. ועל כן משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג בזמן המשלוח המצוין באתר.
 7. עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצוין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אל אם כי צוין במפורש אחרת.
 8. אפשרות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל בלבד אין אפשרות לשלם בכרטיסים שהונפקו בחו"ל או באמצעות כרטיסים אחרים שאינם מוגדרים ככרטיס אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב וזאת אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב.
 9. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית היום בו התקבל אישור אודות העברה ( לרוב יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה ) הינו המועד ממנו יתחילו למנות ימי אספקה.
 10. בעת ביצוע הזמנה באתר, לא ניתן לשלם באמצעות המחאה או מזומן.
 11. אספקת מוצרים ברכישה באתר: CubiCal תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים על לבית הלקוח בהתאם לימי העסקים כמצוין באתר. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי א' עד ה' לא כולל יום א', שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן ויידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי עם תמונה ואשר פרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. בעת מסירת המוצר, המסמך המזהה יצולם על ידי השליח לצורך אימות קבלת המוצר.
 12. קופונים ומבצעים – קופונים ומבצעים המפורסמים באתר ו\או בעמוד הרשתות החברותיות אותו מפעילה חברת CubiCal תקפים באתר לשימוש.

מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט של חברת CubiCal

 1. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 ( להלן: "חוק הגנת הצרכן")
 2. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו.
 3. זכויות קנייניות וסימני מסחר- כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, העיצובים, הטקסים, סרטוני הווידאו וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של חברת CubiCal ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור חברת CubiCal. אין לעשות שימוש בסימני המסחר אל  אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי חברת CubiCal.
 4. לקוח יהיה ראשי לבטל עסקה שביצע באתר CubiCal באם לא עברו 14 יום מקבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות פניה במכתב, טלפון, בפנייה מקוונת ( דרך אתר האינטרנט ) או דוא"ל
  4.1 בדואר Support@CubiCal.co.il
 5. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.
 6. החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נשוא העסקה אל CubiCal.
 7. לא יתאפשר ביטול עסקה למוצרים הבאים:
  1. טובין פסידים.
   7.2 תכנות מחשב.
   7.3 טובין הניתנים להעתקה, הקלטה שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה.
   מוצר אשר מאריזתו או ממנו הוספה המדבקה המקורית עם המספר המזהה מאת היצרן או CubiCal.
 8. למען הסר הספק, במקרה ולקוח הזמין מחשב נייח בבנייה אישית באתר CubiCal וכן ביקש להתקין מערכת הפעלה ו\או כל תכנה אחרת בעלת קוד התקנה, ולאחר מכן ביקש לבטל את העסקה, עלות התכנה אשר הותקנה על פי רצון הלקוח תקוזז מההחזר הכספי.
 9. מדיניות פרטיות בעת שימוש באתר האינטרנט- לצורך קבלת הצעה, השלמת הזמנה ו\או מסירת מידע נוסף יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים  ( כגון: שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל) מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא ימס לצד ג', למעט מקרים בהם נהיה מחויבים לכך על פי חוק ו\או הוראות בית משפט ו\או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.

אחריות ותנאים החלים ברכישה באתר

 1. אחריות תינתן לטובין כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן ( אחריות ושירות לאחר מכירה ) תשס"ו 2006 בעלות של 150₪ ומעלה ולתקופה בת שנה אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב.
 2. תעודת האחריות שצורף לחשבונית ו\או לאריזת המוצר במעמד הרכישה היאבלבד הקובעת לגבי תקופת האחריות ותנאי השימוש.
 3. החברה, ששמה מופיע בכותרת החשבנונית, ( להלן-"החברה") אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגלים], לתקופה הנקובה(להלן- תקופת אחריות) שאוכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן\ יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת אחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו\או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו\או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.
 4. למען הסר הספק, האחריות למוצרים אשר הובאו לישראל על ידי חברת אחרת ונמכרו ע"י CubiCal תהיה על ידי החברה היבואנית בלבד ועל פי התנאים שנקבעו בתעודת האחריות מטעמה ואשר צורפה למוצר על ידה.
 5. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו\או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו\או שקיים פגם ביצורו.
 6. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו\או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו\או טוב יותר, ובכפוף לדין.
 7. באחריותה של החברה לספק אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.
 8. קבלת המוצר לבדיקה במעבדת CubiCal או מי מטעמה ו\או מטעם יבואן המוצר ככל וישנו אינה מהווה הכרה בפגם או קלקול כלשהו במוצר ואינה מהווה התחייבות מטעם CubiCal.
 9. במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר, תיקון המוצר לא יהי במסגרת האחריות והלקוח יתבקש לאשר את עלות התיקון במידה וניתן לתקנו. אישור הלקוח לביצוע התיקון מהווה התחייבות מצידו לתשלום בגין התיקון:
  9.1 הסרתה ו\או קריעתה של מדבקת האחריות ו\או מדבקת מספר הזיהוי של המוצר
  9.2 במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו\או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורים חיצוני כלשהו, (כגון: לחות, קורוזיה, אבק, לחות וכו'..)
  9.3 אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו\או שימוש לא נכון ו\או מתאונה ו\או מכוח עליון לרבות רעידת אדה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
  9.4 אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו,או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו\או תנאי היצרן
  9.5 אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו\או שינוי כל שהוא בציוד שלא על ידי מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב או חיבור לא מתאים ו\או  לא נאות מודבקים עליו ו\או עקב כל טיפול ו\או ניסיון תיקון ו\או שינויים במוצר על ידי אדם שאינו הוסמך על Cubical.
  9.6 במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכים שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר התשלום.
  9.7 מקור הפגיעה במוצר הוא בהתקנה תוכנה מסוג כלשהו לרוב וירוסים, רוגלות וכיוצא בזאת או עקב תפעול לקוי או אי תאימות של המחשב לתוכנות אשר הותקנו על ידי הלקוח.
  9.8 במקרים בהם המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום של חרקים ומזיקים.
  9.9 במקרים בהם בוצע שינוי בתעודת האחריות למוצר שלא מלווה בחותמת CubiCal.
  9.10 כל מקרה אחר המפורט בסייגים לאחריות בתעודת האחריות המצורפת למוצר ואשר אינו סותר את הוראות כל דין.
  9.11 האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו\או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.

הגבלת האחריות למוצר

 1. CubiCal לא תהיה אחראית לכל נזק ו\או הפסק לרוב לגוף ו\או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת ו\או שימוש בציוד ו\או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו\או החלפתו בכפות לתנאים המפורטים לעיל.
 2. אין החברה אחראית לנזק תוצאי ו\או לאובדן רווח ישיר ו\או עקיף ו\או כלכלי ו\או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגישה במוניטין ו\או נזק כספי אחר כלשהו ו\או עוגמת נפש, הקשורים במישרין וא בעקיפין למוצר, לא יינתנו פיצויים כלשהם.
 3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
 4. אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצר הלקוח – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד לבדיקת מעבדה.
 5. CubiCal לא תהיה אחראית לחלקים שהורכבו על ידי הלקוח ו\או מי מטעמו אף אם המוצר הורכב במעבדות CubiCal או מוסמך ממנה.

במחשב שהורכב ע"י CubiCal, בתום שנה מתאריך הפקת החשבונית תחויב בדיקת מחשב שחלק מרכיביו עדיין באחריות בתשלום של 100 ₪ שישלמו מראש, במידה והחלק הפגשות באחריות, יזוכה הלקוח בדמי הבדיקה.

×

עגלת קניות